Bundan Önceki tarifimiz GP ile genel bir sInIrlandIrma yaparak, sadece bir kaÇ siteye izin veriyorduk. Åžimdi ise hosts dosyasI ile sadece bir kaÇ siteyi yasaklayacaĞIz.

1. Önce aĞda aÇIk bir bir yer tanImlayIp, paylaŞIm verelim.

ÖrneĞin; \\sunucu\paylas

2. KullanIcIlara tanImlayacaĞImIz hosts dosyasI buraya kopyalIyoruz. Tabi orijinalinin Üzerine bir iki ekleme yaparak…

Ne gibi mesela;

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 www.facebook.com
127.0.0.1 69.63.184.143
127.0.0.1 69.63.176.140

3. Sonra sistem, hosts dosyasInI gerekli yerlere kopyalamasIn diye bir komut dosyasI hazIrlIyoruz. AdIna ÖrneĞin; hostsaktarma.cmd diyoruz. (notepad ile bir dosya oluŞturun ve adInI deĞiŞtirin)

hostaktarma.cmd dosyasInI notepad ile aÇIp ahan da aŞaĞIdaki gibi komutumuzu yazIyoruz.

@echo off
copy \\server\paylas\hosts %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts

kayIt edip, ÇIkIyoruz.

4. Son olarak bu hostaktarma.cmd dosyasInI group policy iÇerinde startup script veya user logon script olarak atIyoruz/ekliyoruz.

BÖylece domain computer aÇIldIĞInda hazIrladIĞImIz .cmd dosyasInI ÇalIŞtIracak, hosts dosyasInI sistemde, eskisinin Üzerine yapIŞtIracak.

facebooka artIk giriŞ yapIlamaz…