Windows server Üzerinden bulunan bir domain userIn internet sitelerine giriŞi nasIl sInIrlandIrIlIr/tamamen yasaklanIr ?

User Configuration > Windows Settings > Internet Explorer Maintenance > Connection altIndan Proxy settingse girilir.

Enable proxy settings denildikten sonra aktif olan HTTP bÖlÜmÜne sallama bir IP “mesela 0.0.0.0” yazIlIr, port 80 dir zaten.

Sonra “exceptions” bÖlÜmÜne girilmesini onayladIĞInIz siteler aralarIna “;” (noktalI virgÜl) iŞareti koymak suretiyle yazIlIr. Okeylenip, ÇIkIlIr.

Proxy ayarlarI kullanIcIlar tarafIndan deĞiŞtirmemesi iÇin User Configurations > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer bÖlÜmÜnden “disable changing proxy setting” enable olarak okeylenir ÇIkIlIr.

Son olarak gpupdate /force komutu ile GPO gÜncellenir ve client yeniden baŞlatIlIr.

Veya sInIrlama genel deĞilde bir kaÇ siteye verilecekse bir proxy server kurulur, “proxy settings”de verilen 0.0.0.0 IPsi bu proxy serverIn bulunduĞu makina olarak tanImlanIr “local ise 127.0.0.1” bu servera da bir ban listesi tanImlanIr ve paŞalar gibi keyfe bakIlIr.

Afiyet olsun…